Trapptorn till Rampaket alu 3 vån

21,700.00 kr

Komplett trapptorn till ramställningspaket alu 3 våningar
Invändig ställning ingår ej.

Enl arbetsmiljöverkets AFS 2013:4 skall tillträde till ställning som består av 2 fack eller fler i längsled ske på ett säkert sätt.

Tillträdeslederna skall vara ergonomiskt utformade och skall normalt bestå av trappor.

En lodrät eller nästan lodrät stege är normalt olämpligt som tillträdesled.

I detta paket med trappor ingår alla detaljer för att montera ett godkänt tillträde till ställningen.