Trapptorn till Ramställning stål 1 vån

8,700.00 kr

Komplett trapptorn till Ramställningspaket i stål
Invändig ställning ingår ej.

Enl arbetsmiljöverkets AFS 2013:4 skall tillträde till ställning som består av 2 fack eller fler i längdled ske på ett säkert sätt.

Tillträdeslederna skall vara ergonomiskt utformade och skall normalt bestå av trappor.

En lodrät eller nästan lodrät stege är normalt olämpligt som tillträdesled.

I detta paket med trappor ingår alla detaljer för att montera ett godkänt tillträde till ställningen.

Detta trapptorn är till en våning hög ställning dvs ca 2m hög beroende på bottenskruvshöjden.