Trapptorn till Ramställning stål 2 vån

14,700.00 kr

Komplett trapptorn till ramställningspaket stål 2 våningar Invändig ställning ingår ej.

Enligt arbetsmiljöverkets AFS 2013:4 skall tillträde till ställning som består av 2 fack eller fler i längdled ske på ett säkert sätt.

Tillträdeslederna skall vara ergonomiskt utformade och skall normalt bestå av trappor.

En lodrät eller nästan lodrät stege är normalt olämpligt som tillträdesled.

I detta paket med trapor ingår alla detaljer för att montera ett godkänt tillträde till ställningen.

Detta trapptorn består av 2 våningar trappa, till en ställning som är ca 4m hög och till ett 3,07m fack.